Vua Tên Miền chuyên cung cấp tên miền đẹp, giá rẻ! Hãy liên hệ kỹ thuật: 0914205579 - Kinh doanh: 0912191357 để được tư vấn, hướng dẫn miễn phí, Cảm ơn quý khách đã ủng hộ trong thời gian qua!
kinh doanh, bán hàng, tư vấn, bảo hiểm Những cá nhân, tổ chức, đại lý,muốn bán, hợp đồng bảo hiểm
Wednesday, July 27, 2016

Dưới đây là những khái niệm cơ bản giúp bạn có được cái nhìn cơ bản về việc đầu tư mạo hiểm và hi vọng rằng nó có thể giúp ích cho bạn trong tương lai.
Khái niệm về nhà đầu tư mạo hiểm
Hiệp Hội Đầu Tư Mạo Hiểm Quốc Gia của Hoa Kỳ định nghĩa “Nhà đầu tư mạo hiểm” như sau: nhà đầu tư chuyên nghiệp chuyên gây quỹ và xây dựng doanh nghiệp trẻ mang tính đột phá. Nhà đầu tư mạo hiểm là nhà đầu tư dài hạn trực tiếp tham gia vào các dự án đầu tư của họ và tích cực làm việc với đội ngũ quản lý để xây dựng một doanh nghiệp lớn.
Các nhà đầu tư mạo hiểm thu lại hầu hết những khoản đầu tư của họ trong các công ty khởi nghiệp, bằng cách nhận chứng chỉ đặc quyền mua cổ phiếu thường, và nhận lợi nhuận, từ sự tăng vốn do việc bán cổ phiếu ra công chúng. Tài trợ mạo hiểm thường được thỏa thuận cùng với một hạn mức tín dụng vốn lưu động từ ngân hàng thương mại để đáp ứng nhu cầu vay ngắn hạn.
Khái niệm về vốn đầu tư mạo hiểm
Số tiền khởi sự được đầu tư vào các công ty có rủi ro cao hoặc các công ty nhỏ chuyên về công nghiệp mới, thường để đổi lấy một vị thế sở hữu trong công ty đó, còn được gọi là vốn rủi ro. Những công ty mới khởi nghiệp thường đi qua ba giai đoạn cung cấp tài chính: cung cấp tài chính khởi nghiệp ban đầu hoặc vốn gốc cho một công ty mới được tổ chức; cung cấp tài chính loại hai hoặc cung cấp tài chính mức trung gian cho các công ty thể hiện tiềm năng tăng trưởng tích cực và cuối cùng, chào bán ra công chúng ban đầu (IPO) bởi những công ty thành công khi phát hành cổ phiếu thường ra công chúng.
Khái niệm về quỹ đầu tư mạo hiểm
Quỹ đầu tư mạo hiểm khác với đầu tư khởi nghiệp và đầu tư tư nhân
Điểm chung của 3 nhà đầu tư này là họ đều đầu tư vào những công ty tư nhân. Tuy có nhiều điểm khác nhau giữa ba loại đầu tư này, điểm khác biệt lớn nhất là điểm khởi nghiệp của doanh nghiêp.
Nhà đầu tư khởi nghiệp đầu tư vào một công ty còn rất non trẻ. Lãnh đạo công ty có thể có ý tưởng cần thử nghiệm hoặc có sản phẩm cần được phát triển. Nhà đầu tư kỳ vọng đội ngũ lãnh đạo có khả năng kêu gọi thêm vốn một khi ý tưởng được thực hiện thành công. Hình thức đầu tư này thường có quy mô dưới 1 triệu đôla, với thời gian đầu tư trên 05 năm.
Nhà đầu tư mạo hiểm có thể tham gia từ những giai đoạn đầu phát triển sản phẩm đến khi có được doanh thu. Công ty có thể cần hoặc không cần kêu gọi thêm vốn trước khi họ đạt được lợi nhuận. Quy mô đầu tư vì vậy đa dạng hơn, tuỳ thuộc vào từng ngành. Nhà đầu tư mạo hiểm đầu tư lâu dài và giữ vai trò chủ động trong Hội Đồng Quản Trị và đôi khi trong Ban Điều Hành.
Đầu tư tư nhân thường diễn ra tại các công ty trưởng thành có tài chính ổn định. Qui mô đầu tư cũng đa dạng, phụ thuộc vào qui mô công ty. Loại nhà đầu tư tư nhân đặt mục tiêu đầu tư từ 3-5 năm.
tcaviet@gmail.com

0 comments:

Post a Comment

domain, domain name, premium domain name for sales

Bài hay: